Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sinemasal Anlatılarda Sesin Uzamsal ve Zamansal Kurulumu

ASOS JOURNAL , vol.3, no.13, pp.16-39, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abbas Kiarüstemi Sinemasının Estetik Kodları

Modern Zamanlar , no.34, pp.28-31, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sinemada Bir Alt Tür Olarak Tek Mekanlı Filmler

Modern Zamanlar , no.32, pp.44-49, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yapısalcı Yöntem ve Bir Film Çözümlemesi

JASSS , vol.6, no.8, pp.609-624, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Çocuk Sineması Üzerine Birkaç Söz

Modern Zamanlar , no.31, pp.17-19, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Oyunculuk Estetiği Üzerine Birkaç Söz

Modern Zamanlar , no.29, pp.58-62, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sinema Işığın Müziğidir

Modern Zamanlar , no.27, pp.9-11, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Metin Erksan'ı Metin Erksan Yapan 5 Film

Modern Zamanlar , no.28, pp.50-53, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Animasyon Sinemasının Gelişimine Dair

Modern Zamanlar , no.26, pp.22-25, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Sinemasının Bir Dili Var mı?

Modern Zamanlar , no.25, pp.17-24, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bıçak Sırtındaki Estetizm

Modern Zamanlar , no.24, pp.18, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Son Dönem Türk Sinemasında Dini Filmler

Modern Zamanlar , no.22, pp.26-27, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yerli, Yerrsiz Uzun mu?

Modern Zamanlar , no.20, pp.19-21, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

İzlenimler

Modern Zamanlar , no.18, pp.17-18, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Emir Kusturica Sinemasına Genel Bir Bakış

Modern Zamanlar , no.17, pp.11-16, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dersimiz Sinemada Biyografi, Konumuz Mustafa

Modern Zamanlar , no.16, pp.30-31, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Gora ve Arog: Komedi, Gelenek ve Estetik

Modern Zamanlar , no.14, pp.37-42, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

400 Darbe: Yeni Dalganın Manifesto Filmi

Modern Zamanlar , no.11, pp.21-24, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Romandan Sinemaya Anlatı Bilimin Sinemasal Görünümü

Kritik , no.3, pp.42-83, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

80'lerin Hollywood'unda Film Müziği Tasarımı

Modern Zamanlar , no.6, pp.38-40, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Eleştiri Üzerine Birkaç Söz

Modern Zamanlar , no.4, pp.26-28, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yavuz Turgul Sinemasına Dair

Modern Zamanlar , no.3, pp.37-41, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir Rüya Eleştirisi: Altına Hücum

Modern Zamanlar , no.1, pp.12-13, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kısa Filmde Parametreler

Sekans (Sinema Kültür Dergisi) , vol.6, no.6, pp.48-60, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Klipleri Üzerine

Orkestra (Aylık Müzik Dergisi) , no.319, pp.45-61, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Müziğin Görüntüyle Evliliği: Video Klipler

Sinemasal , no.3, pp.109-116, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Ontolojinin Değişimi, Sanatın Dönüşümü ve Görsel Sanatlarda Yol Haritasının Yitimi”

Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu 10. Yıl Derleme Kitabı 10 Yıldır Tartışıyoruz, Bilim ve Sanat,, İstanbul, Turkey, pp.289

Neden Kendimize Özgü Sinemasal Anlatı Biçimleri Üretemiyoruz

2nd Desing and Cinema Conference, İstanbul, Turkey, pp.1

The Conventionel ıucation Arts Education in Turkey, Z Generation

INTE 2015, Barcelona, Spain, 10 - 12 June 2015, pp.536-539

Konvansiyonel Estetik, Dijital İmgeler ve Sinema

ITICAM 2014, Dubai, United Arab Emirates, 5 - 07 February 2014, pp.85-90

Cinematography Education in Turkey: Current Situation, New Perspectives and Suggestion

 4th International Conference on New Horizons in Education , Roma, Italy, 25 - 27 June 2013, pp.607-620

“Ontolojinin Değişimi, Sanatın Dönüşümü ve Görsel Sanatlarda Yol Haritasının Yitimi”

Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu 10. Yıl Derleme Kitabı 10 Yıldır Tartışıyoruz, Bilim ve Sanat,, İstanbul, Turkey, 7 - 08 June 2012, pp.289-309 Creative Commons License

Dijital İmgelerin Girmesiyle Animasyon Sinemasında Anlatı Biçimlerinin Dönüşmesi

Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm, Manas, Kyrgyzstan, 2 - 04 May 2012, pp.599-609

From Percebtion of LOV to Represantation of Love İn Turkish Culture

İnternational Turkısh Art Worksohp, Florida, Jacksonville, United States Of America, 14 - 19 April 2011, pp.197-206

Ezopik Dil Bağlamında Kieslowski Sinemasını Okumak

Uluslararası Türkiye Polonya İlişkileri Sempozyumu, Varşova, Poland, 16 - 21 June 2010, pp.107-116

Balkan Sineması Bağlamında Emir Kusturica Sinemasına Bakış

XlV. Uluslararası Türk Halk Kültürü Sempozyumu, Üsküp, Macedonia, 21 - 23 May 2009, pp.131-145

Tarihi Figürlerin Perdeye Yansıması: Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü Filminde Temsil Sorunsalı

Uluslararası Ahmet Yesevi'den Günümüze Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu, Köstence, Romania, 3 - 07 September 2008, pp.97-108

Kültürel Kodlar Perspektifinden Akdeniz Sineması

Güzelleri Sanatlar Etkinlik l, Antalya, Turkey, 5 - 10 May 2008, pp.373-386

Anlatı Kodları Perspektifinden Türk Cumhuriyetleri Sinema Dilinin Türk Sinema Diliyle Karşılaştırılması

Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu, Almati, Kazakhstan, 21 - 23 May 2007, pp.371-378

Sinematografik Dilde Zaman Kipleri

XXI. Ulusal Dil Bilim Kurultayı, Mersin, Turkey, 10 - 11 May 2007, pp.369-372

Yazım Dilinde Zaman Tasarımı ve Bunun Sinema Diline Uyarlanması

Uluslararası Vll. Dil, Yazım, Deyiş Bilim Sempozyumu, Konya, Turkey, 2 - 05 May 2007, pp.617-624

YUrtdışında Yaşayan Türk Yönetmenlerde Türlük Algısı ve Bunun Filmlerine Yansımaları

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 27 April 2007, pp.877-886

Küreselleşme Çağında Geleneksel Kültürler ve Belgesel Sinema

Uluslararası Geleneksel sanatlar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 November 2006, pp.686-693

Estetik Bir Fenomen Olarak Türk Sinema İkonografisinde Üçüncü Boyut Tasarımı

Türkiye Estetik Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 October 2006, pp.579-594

Yeni Ontolojiyi Eski Episteme ile Konuşturmak

8. Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2006, pp.405-421

Anlatı Bilim Perspektifinden Gönül Yarası Filminin Analitik Çözümlemesi

Vl. Uluslararası Dil, Yazın, Deyiş Bilim Sempozyumu, Isparta, Turkey, 1 - 02 June 2006, pp.349-356

Bir Yazar, Bir Roman, Bir Film: Karartma Geceleri

Rıfat Ilgaz Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 10 - 12 May 2006, pp.385-402

Sinemacı Gözüyle Kentlere ve Kentsel Mekanlara Bakmak

Medi3ology, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 13 - 15 November 2004, pp.350-356

Sinema Eğitiminde Yaratıcılık

XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 September 2004, pp.2753-2768

İki Aynı Şey Yanında Olmak ya da Karşı Durmak

6. Belgesel Sinemacılar Konferansı, İstanbul, Turkey, 5 - 08 May 2003, pp.248-254

Street Fuırniture From the History-City And Aesthetics Relation Point Of View: The Sample Of Kaleiçi Antalya, Tarih – Kent ve Estetik Bağlamında Kent Mobilyaları: Antalya Kaleiçi Örneği

II. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu - II. International Symposium for Street Furniture, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2003, pp.159-169

Video Music as Commodity Aesthetic

Analytic Approaches To Visual Commumicatıon, İzmir, Turkey, 17 - 18 April 2002, pp.319-326

Bir Klibin Analizi

21. yy Başında Türkiye'de Müzik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 16 March 2002, pp.453-462

Bir Turizm Beldesinin Kent Mobilyaları Açısından Analizi

Alanya, 10.Tarih ve Kültür Semineri, Antalya, Turkey, 26 - 27 May 2001, pp.632-641

Bilgi Çağında Sinema

6. Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 08 May 2000 - 10 May 0200, pp.169-178

Books & Book Chapters

Erksan Filmografisinin Müzik Tasarımına Genel Bir Bakış

in: Metin Erksanve Sineması Üzerine, Ankara, Editor, Dünya Kiv Yayınları, Masdar F., pp.151-173, 2012

Kadın Oluşa Yakılan Ağıt: Kuyu

in: Metin Erksan ve Sineması Üzerine, Masdar F., Editor, Dünya Kiv Yayınları, Ankara, pp.69-88, 2012

Ontolojinin Değişimi, Sanatın Dönüşümü ve Görsel Sanatlarda Yol Haritasını Yitirme

in: 10 Yıldır Tartışıyoruz, Yücedoğan G., Editor, Tc. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.289-309, 2012

Geleneksel Seyirlik Oyunlarımızda Komedya ve Anlatı Düzlemi

in: Mizah, Muhalefet ve Demokrasi Ekseninde Komedinin Öyküsü, Çetinkaya T., Editor, Altın Portakal Film Festivali Yayınları, Antalya, pp.25-47, 2012

Doğu-Batı erspektifinden Ferzan Özpetek Sinemasında Kültürel Kimlik Tasarımı

in: Kimlikler Lütfen, Pultar G., Editor, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, pp.448-465, 2009

Kültür Tanıtıcı Medya Olarak Belgesel Sinema

in: Türk Halk Kültürü Araştırmaları 2001, Turizim Bakanlığı TC., Editor, Tc. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.183-193, 2006

Metrics

Publication

101

Open Access

2