Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Expertise In Medicine

  Baskent University, School Of Medıcıne, Kalp Ve Damar Cerrahisi Abd, Turkey

 • 1996 - 2003 Undergraduate

  Ankara University, Genel Sekreterlik, Turkey

Dissertations

 • 2009 Expertise In Medicine

  Bir yaş altı, ventriküler septal defekt nedeni ile pulmoner hipertansif hastalarda iloprost kullanımının hemodinamik parametrelere etkisi.

  Baskent University, Kalp Ve Damar Cerrahisi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Abd

Foreign Languages

 • C1 Advanced English