Education Information

Education Information

 • 1991 - 1994 Doctorate

  Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Biyokimya , Turkey

 • 1985 - 1987 Postgraduate

  Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Biyokimya, Turkey

 • 1976 - 1981 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Arts And Sciences, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  Parçalanmış ve Parçalanmamış Eritrositlerde Triton x-100'un Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz (G-6-PD) Aktivitesine Etkisi

  Akdeniz University, Temel Tıp Bilimleti, Tıbbi Biyokimya

 • 1987 Postgraduate

  Antalya İl Merkezinde Yaşayan Sağlıklı Erişkin Kişilerde Serum Normal Total Protein ve NPN Düzeylerinin Kjeldahl Yöntemi İle Saptanması

  Akdeniz University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019Temel Soru Hazırlama Kursu

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 201513- Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Güncelleştirilmesi ve Geliştirilmesi Kursu

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2012Bologno Sürecinde Proğram Yeterlilikleri ve Ders Kazanımları konulu seminer

  Education Management and Planning , Egitim Fakültesi

 • 2011Eğitim-Öğretim Etkinliklerinde Ölçme-Değerlendirme konulu seminer

  Education Management and Planning , Eğitim Fakültesi

 • 2009Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programı

  Other , Tıp Fakültesi

 • 2004Deney Hayvanlarına Temel Yaklaşım Kursu

  Other , Tıp Fakültesi

 • 2004Probleme Dayalı Öğrenme Kursu

  Education Management and Planning , Tıp Fakültesi

 • 2002Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

  Education Management and Planning , Tıp Fakültesi

 • 2000Uluslararası Talasemi Yaz Okulu

  Health&Medicine , Yaz okulu-Antalya

 • 1994Molecular Oncology and Cancer Biochemistry.

  Health&Medicine , Tıp Fakültesi

 • 1992Principles in Protein Structure : Theory & Computational Approaches

  Education Management and Planning , ICGEB, Trieste -Italy

 • 1992Advanced Topics in Chemistry : An Intensive Graduate Spring School

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi

 • 1991Araştırmaya Giriş.

  Health&Medicine , Çukurova Üniversitesi

 • 1989Temel Hematoloji ve Biyokimya Lisans Üstü Yaz Okulu

  Health&Medicine , Çukurova Üniversitesi