Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SHEPHERD THEME IN TURKISH PAINTING ART

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.60 2021/62 , pp.977-987, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Mitolojisindeki Karga/Kuzgun İmgesinin Çağdaş Türk Resim Sanatına Yansımaları

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.14, no.33, pp.131-145, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

GENİŞ AÇI FOTOGRAFİK PERSPEKTİFİN FİGÜRATİF RESİM SANATINDA KULLANIMI

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.13, no.29, pp.404-414, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türk Mitolojisindeki Nar Sembolünün Çağdaş Türk Resim Sanatına Yansımaları

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.442020/1, pp.109-121, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Çağdaş Türk Resim Sanatında Toplumsal Statü Yansımaları

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.12, no.28, pp.1168-1182, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mehmet Başbuğ’un Resimlerinde Çeşme İmgesine Estetik Bir Bakış

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.6, no.40, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Çeşme Kültürünün Türk Resmine Yansımaları

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.6, no.39, pp.3245-3256, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Kültüründe Kahvehaneler ve Mehmet Başbuğ’un Eserlerine Yansımaları

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.6, no.40, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Kültüründe Hamam Geleneği ve Resim Sanatına Yansımaları

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.5, no.27, pp.2047-2062, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Neşet Günal ın Resimlerinde Korkuluk İmgesine Estetik Bir Bakış

Kalemişi Türk Sanatları Dergisi, vol.3, no.5, pp.111-120, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türkiye de Temsili Sanat ve Bazı Çağdaş Örnekleri

İDİL SANAT VE DİL DERGİSİ, vol.3, no.11, pp.157-168, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sanatta'Gelenek' Kavramına Postmodern Bir Bakış

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.12, pp.33-39, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İşleme Sanatında Kullanılan Gergef ve Kasnağın Türk Resim Sanatına Yansıması

International Congress On Art And Design Research And Exhibition, Niğde, Turkey, 21 - 22 June 2021

ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA ANADOLU DOKUMA KÜLTÜRÜ

III. ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE YAŞATILMASI, Antalya, Turkey, 24 - 25 April 2018, pp.390-394

Yabancı Ressamların Gözüyle Osmanlı İmparatorluğunda Elçi Kabulu Resimleri Üzerine

Elsander 1. Ululslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Alanya, Turkey, 16 - 18 October 2018, vol.1, pp.256-263

Reflections of Anatolian Selçuk Art in The Works of Hüsamettin Koçan

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 - 06 February 2016

Postmodernizmdeki Gerçekliğin Paradoksal Yansımaları

Sanat, gerçeklik ve paradoks Sempozyumu, Muğla- Bodrum, Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.145-153

ALLEGORY IN REPRESENTATIVE ART WITHINTHE POSTMODERN PROCESS

Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 May 2014, pp.163-168

Sokak Sanatı Street Art ve Klasisizm

1. Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Sergisi, Konya, Turkey, 9 - 11 October 2013

İlkçağdan Modernizme Bilim & Sanat & Felsefe Buluşmaları

4th. International Conference on NewTrends in Education Their Implıcation Program & Paper Abstracts, Antalya, Turkey, 25 - 27 April 2013, vol.1, pp.171

Türk Baskı Sanatında Geleneksel Sanatlardan Yararlanma

V. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatlar Kongresi, Madrid, Spain, 9 - 13 May 2011, vol.1, pp.339-343

Books & Book Chapters

Tarihte Sanatçılar Tarafından Yazılan Resimli Mektuplar

in: Posta Sanatı Sanatsal Kuram ve Uygulama, Atalay M.C., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.103-118, 2020