Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

SHEPHERD THEME IN TURKISH PAINTING ART

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi , vol.9, no.60 2021/62 , pp.977-987, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İşleme Sanatında Kullanılan Gergef ve Kasnağın Türk Resim Sanatına Yansıması

International Congress On Art And Design Research And Exhibition, Niğde, Turkey, 21 - 22 June 2021

ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA ANADOLU DOKUMA KÜLTÜRÜ

III. ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE YAŞATILMASI, Antalya, Turkey, 24 - 25 April 2018, pp.390-394

Yabancı Ressamların Gözüyle Osmanlı İmparatorluğunda Elçi Kabulu Resimleri Üzerine

Elsander 1. Ululslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Alanya, Turkey, 16 - 18 October 2018, vol.1, pp.256-263

Reflections of Anatolian Selçuk Art in The Works of Hüsamettin Koçan

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 - 06 February 2016

Postmodernizmdeki Gerçekliğin Paradoksal Yansımaları

Sanat, gerçeklik ve paradoks Sempozyumu, Muğla- Bodrum, Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.145-153

ALLEGORY IN REPRESENTATIVE ART WITHINTHE POSTMODERN PROCESS

Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 May 2014, pp.163-168

Sokak Sanatı Street Art ve Klasisizm

1. Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Sergisi, Konya, Turkey, 9 - 11 October 2013

İlkçağdan Modernizme Bilim & Sanat & Felsefe Buluşmaları

4th. International Conference on NewTrends in Education Their Implıcation Program & Paper Abstracts, Antalya, Turkey, 25 - 27 April 2013, vol.1, pp.171

Türk Baskı Sanatında Geleneksel Sanatlardan Yararlanma

V. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatlar Kongresi, Madrid, Spain, 9 - 13 May 2011, vol.1, pp.339-343

Books & Book Chapters

Tarihte Sanatçılar Tarafından Yazılan Resimli Mektuplar

in: Posta Sanatı Sanatsal Kuram ve Uygulama, Atalay M.C., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.103-118, 2020

Metrics

Publication

27

Project

1

Thesis Advisory

10

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals