Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Göç Olgusunun Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerine Yansıması

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 07 June 2020, vol.IX, pp.3386-3395 Sustainable Development

Avrupa Toplum Güvenliği ve Göçün Güvenlikleştirilmesi

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 07 June 2020, vol.IX, pp.3376-3385

Obama Doktrini: Geriden Liderlik Yaklaşımı ve Angajman Stratejisi

11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, vol.6, pp.412-419

Books & Book Chapters

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Otonom Silah Sistemlerine Yaklaşımı

in: Küresel Dünyada Uluslararası Örgütler ve Güvenlik Algısı, HAYATİ AKTAŞ,RAMAZAN İZOL,CİHAN DABAN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.241-260, 2022

Silah Sistemlerinde Artan Otonominin Jeopolitiğe Etkisi

in: Küresel Dünyada Jeopolitik Sorunlar İşgal, İlhak ve Çatışmalar, Hayati Aktaş,Tarık Oğuzlu,Cihan Daban, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.67-83, 2020

Uluslararası Hukukta Çekince Koymanın Psikolojisi: Türk Dış Politikasında İkiz Sözleşmeler

in: Politik Psikoloji Boyutuyla Türk Dış Politikası (1923-2000), Şenol KANTARCI, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.707-728, 2020

Metrics

Publication

7
UN Sustainable Development Goals