Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Yaşamı İçerisinde Picasso da Çalışma Formları Çizgi ve Desen Anlayışı

Akdeniz Sanat Dergisi, vol.9, no.17, pp.28-44, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

ATATÜRK’ÜN KÜLTÜREL BAĞLAMDA SANATA BAKIŞI VE MODERN TÜRKİYE DE SANATIN ORGANLAŞMASI

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.6, pp.179-199, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRK HAT SANATINDA YAZI RESİMLER ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR VE YAZI RESİMLER

Kalemişi Dergisi, vol.3, no.5, pp.29-46, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Hat Sanatımızda Resimsel Bir Yaklaşım Aynalı Yazılar

AKDENİZ SANAT DERGİSİ, vol.6, no.11, pp.235-249, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Hat Sanatında Resim Formları - Yazı Resimler Üzerine Yapılan Araştırmalar Ve Yazı Resimler

AKDENİZ SANAT DERGİSİ, vol.5, no.10, pp.34-53, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Geleneklerimizdeki Türk Çini Sanatı“,

Muradiye Eğitim Kültür Sanat Dergisi,, no.16, pp.110-113, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Geleneklerimizdeki Türk Minyatür Sanatı”,

Muradiye Eğitim Kültür Sanat Dergisi, no.15, pp.38-41, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Hat Sanatı Ve Batı Resim Sanatındaki Yansımaları

Muradiye Eğitim Kültür Sanat Dergisi, no.14, pp.48-49, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tarihi Gelişim Içinde Hat Sanatımız ve Günümüzdeki Etkileri

Muradiye Eğitim Kültür Sanat Dergisi, no.13, pp.40-41, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Geleneklerimizdeki Türk Tezhip Sanatı

Muradiye Eğitim Kültür Sanat Dergisi, no.12, pp.42-43, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Kaybolmakta Olan Gelenekli Bir Sanatımız Ebru“,

Muradiye Eğitim Kültür Sanat Dergisi, no.11, pp.46-47, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Çini Sanatında Yeni Bir Yorum Ebrulu Çiniler

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) Elsanatları Dergisi,., no.4, pp.1, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Hat Sanatında Yazı Resimler Ve Mevlevilik

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Editör Mehmet Aydın,, no.1, pp.177-178, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Minyatür Sanatımız ve Osmanlı Dönemi Minyatürleri 1

Aşiyan Kültür ve Sanat Dergisi, no.1, pp.2, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

Minyatür Sanatımız ve Osmanlı Dönemi Minyatürleri 2”,

Aşiyan Kültür ve Sanat Dergisi, no.1, pp.2, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Resiminde Çok Yönlü Bir Sanat Dehası İbrahim ÇALLI

Ay Işığı Kültür ve Sanat Dergisi,, no.7, pp.2, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

SANATTA RİTM

Alsancak Kültür Sanat Dergisi,, no.1, pp.2, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve Folklorik Değerlerimiz

Ay Işığı Kültür ve Sanat Dergisi, no.3, pp.2, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Atatürk ve Sanat

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, no.1, pp.8-9, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Sanatçı ve Sanatçı Öğretmen Yetiştiren Kurumların Oluşumu ve Günümüzdeki Durumları

Mina Aylık Kültür ve Sanat Dergisi,., no.1, pp.10, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hat Yazıyla Resim Yapma Sanatıdır

Tercüman Gazetesi,, no.2, pp.2, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

Pablo Ruiz Picasso”,

Yedi İklim Kültür ve Sanat Dergisi, vol.X, no.2, pp.2, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

“Pablo Ruiz Picasso”,

Yedi İklim Kültür ve Sanat Dergisi, ,, no.S.2, pp.10-17, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geleneksel Türk Çini Sanatında Yeni Bir Yorum Ebrulu Çiniler

II. Uluslararası Kütahya Çini Sempozyumu, Kütahya, Turkey, pp.93

Geleneksel Türk Ebrusu’nun Kimyası Zamanlaması ve Felsefik Bağlamda Soyut Sanatla İlişkisi

I. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Ebru Sanatı Çalıştayı, Antalya, Turkey, pp.111

HAT SANATIMIZDA RESİM EĞİLİMİ

I.ULUSLARARASI TÜRK SANATLARI SEMPOZYUMU VE SANAT ÇALIŞTAYI, Konya, Turkey, pp.303

Türk Hat Sanatında Aynalı Yazılar

I. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Antalya, Turkey, pp.1

Geleneksel Türk Ebru Sanatı Felsefesi ve Soyut Sanatla İlintisi

Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu, Isparta, Turkey, pp.451

Türk Hat Sanatında Yazı Resimler Üzerine Yapılan Araştırmalar ve Yazı Resimler

I. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Ebru Sanatı Çalıştayı, Antalya, Turkey, pp.111

TARİHÎ SÜREÇ İÇİNDE TÜRK HAT SANATI VE RESİMSEL EĞİLİMLER.

ULUSLARARASI TÜRK-ARAP MÜŞTEREKDEĞERLER VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM SEMPOZYUMU, Jordan, vol.1, no.1, pp.462

Türk Ebru Sanatında Soyutlama Düşüncesi ve Soyut Resim sanatıyla Bağlantısı

INTERNATIONAL TURKISH ART WORKSHOP, United States Of America, pp.265

Books & Book Chapters

HAT SANATIMIZDA RESİM

Antalya Büyükşehir Belediyesi Asm Kültür Sanat Yayıncılık, Antalya, 2015

1 Bölüm adı:(GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATI FELSEFESİ VE SOYUT SANATLA İLİNTİSİ

in: Türk Kültür ve Sanatından Kesitler 1, mezahir avşar, Editor, Kömen Yayınları, Konya, pp.315-329, 2007

Other Publications