Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Philosofhy and Religious Sciences

 • 2014 - 2019 Associate Professor

  Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Philosofhy and Religious Sciences

 • 2011 - 2014 Assistant Professor

  Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Philosofhy and Religious Sciences

 • 2000 - 2011 Assistant Professor

  Harran University, Faculty Of Theology, Felsefe Ve Din Bilimleri

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Head of Department

  Akdeniz University, Faculty of Theology, Felsefe Ve Din Bilimleri

 • 2019 - Continues Vice Dean

  Akdeniz University, Faculty of Theology

 • 2012 - Continues Head of Department

  Akdeniz University, Faculty of Theology, Felsefe Ve Din Bilimleri

 • 2012 - 2016 Vice Dean

  Akdeniz University, Faculty of Theology

 • 2002 - 2011 Head of Department

  Harran University, Din Felsefesi

Courses

 • Doctorate Ateizm Ve Türk Ateistler

 • Doctorate Din, Sanat ve Estetik

 • Undergraduate Din Felsefesi

 • Doctorate Doktora Uzmanlık Alan Dersi(1.Bahar)

 • Postgraduate AKDENİZ UYGARLIKLARI NIN MANEVİ DİNAMİKLERİ: MEVLANA VE DÜŞÜNCESİ II

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate ERNST TROELTSCH’UN DİN FELSEFESİ

 • Postgraduate Danışmanlık

 • Postgraduate İNGİLİZCE DİNİ - FELSEFİ METİNLER

 • Doctorate Tanrı Ve Şairler

 • Postgraduate YÜKSEK LİSANS TEZİ

 • Postgraduate DİNLERİN ÇOKLUĞU PROBLEMİ

 • Postgraduate İSLAM BİLİMLERİNE GİRİŞ

 • Doctorate John Hickin Din Felsefesi

 • Doctorate Klasik Ve Çağdaş Felsefe Metinleri

 • Undergraduate Bitirme Ödevi

 • Postgraduate Dinlerin Çokluğu Problemi

 • Doctorate Doktora Danışmanlık(1.Bahar)

 • Postgraduate Akdeniz Uygarlıkları nın Manevi Dinamikleri: Mevlana ve Düşüncesi I

 • Postgraduate Seminer

 • Postgraduate Yüksek Lisans Danışmanlık

 • Postgraduate İSLAM DÜŞÜNÜRLERİNDE DİN FELSEFELERİ

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tezi

 • Postgraduate Çağdaş Din Felsefesi Problemleri

 • Postgraduate Din Felsefesine Giriş

 • Postgraduate Felsefe ve Din Bilimleri Seminer

 • Doctorate Seminer II

 • Postgraduate Temel Dini Metinler

 • Postgraduate Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tezi

 • Postgraduate Akdeniz Uygarlıklarının Manevi Dinamikleri: Mevlana ve Düşüncesi

 • Undergraduate İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

 • Postgraduate Yüksek Lisans Danışmanlık

 • Postgraduate İslam Düşünürlerinde Din Felsefeleri

 • Undergraduate Bitirme Tezi Teknikleri

 • Postgraduate Ernst Troeltsch'un Din Felsefesi

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Din Felsefesi

 • Undergraduate Mantık

 • Postgraduate Felsefe ve Din Bilimleri Seminer

 • Postgraduate Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Dinlerin Çokluğu Problemi

 • Postgraduate Ernst Troeltsch'un Din Felsefesi

 • Postgraduate İslam Düşünürlerinde Din Felsefeleri

 • Postgraduate Yüksek Lisans Danışmanlık

 • Postgraduate İngilizce Dini - Felsefi Metinler

 • Postgraduate Çağdaş Din Felsefesi Problemleri

 • Postgraduate İngilizce Dini - Felsefi Metinler

 • Undergraduate Mantık

 • Postgraduate Din Felsefesine Giriş

 • Postgraduate İngilizce Dini - Felsefi Metinler

 • Postgraduate İngilizce Dini - Felsefi Metinler