Sociocultural Adaptation Research Group in Higher Education

Yükseköğretim Kurulu’nun uluslararasılaşma vizyonu ve buna bağlı olarak sağladığı burslar göz önüne alındığında Türkiye’nin uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi haline gelmesi beklenirken bu öğrencilerin kendi ülkelerindeki kültürel, sosyal ve eğitimsel yapılar açısından nasıl entegre edilebileceğine yönelik Türkiye’deki araştırmalar sınırlıdır. Literatürdeki bu boşluk göz önünde bulundurularak, bu araştırma grubunun iki temel amaçı vardır: (a) uluslararası öğrencilerin sosyo-kültürel uyumları üzerinde etkili olan bireysel ve kurumsal faktörlerin belirlenmesi ve (b) öğrencilerin sosyo-kültürel uyumlarının artırılmasına yönelik bir uyum programın geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesidir.