Projects

Deneysel Subaraknoid Kanama Oluşturulan Sıçanlarda Adropinin Erken Beyin Hasarı Sürecinde Oksidan Hasar ve Apopitozis Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2024

DENEYSEL SUBARAKNOİD KANAMA SONRASI ERKEN BEYİN HASARINDA ORTAYA ÇIKAN PATOFİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE PENTOKSİFİLİNİN ETKİLERİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016