Neurosurgery Basic Science Research Group

Nöroşirurji  temel araştırma grubu beyin cerrahisi alanında disiplinler arası projelerin gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır.  Serebrovasküler hastalık araştırmaları ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Recent Publications