Farelerde Embriyo İmplantasyonu ve Desidualizasyon Süreçlerinde NLRP3 İnflamazom Yolağının Araştırılması

İnfertilite, global, sosyal ve ekonomik bir problemdir. İnsanda döllenmelerin %30’undan fazlası implantasyon zamanı düşükle sonuçlanır. Çiftlerin yaklaşık %15’i infertilite nedeniyle çocuk sahibi olamamaktadır. Bazı bireylerde in vitro fertilizasyon (İVF) ve embriyo transferi uygulamaları ile infertilite problemi çözülebilmesine karşın implantasyon başarısızlığı gebelik başarısını etkileyen önemli bir sorundur. İVF hastalarında, embriyonun non-reseptif uterusa transferi implantasyon başarısızlığı ile sonuçlanır. Ayrıca uterus reseptivitesi sırasında immün dengenin bozulması implantasyon başarısızlığına sebep olmaktadır. "Farelerde Embriyo İmplantasyonu ve Desidualizasyon Süreçlerinde NLRP3 İnflamazom Yolağının Araştırılması" grubu farelerde peri-implantif dönem yani erken gebelik boyunca gerçekleşen implantasyon ve desidualizasyon mekanizmasında NLRP3 inflamazom yolağı ile ilişkili proteinlerin ekspresyon paternleri ile olası rollerini belirlemeyi amaçlamaktadır.