Projects

Yarı-Ayrık Algollerin Evrim Durumları

Güneş Civarındaki Orta Tayf Türündeki Metalce Fakir Yıldızların Kökeni

TUBITAK Project, 2021 - 2024 Sustainable Development

Calculation of Transition Probabilities of Selected Rare Earth Elements: Testing in Metal-Poor Stellar Spectra

IRAS RV Tauri Benzeri Yıldızların Dikine (Radyal) Hız Ölçümleri

Şahin T. (Executive)
TUBITAK Project, 2011 - 2013