About


Metrikler

Yayın    Atif (WoS)    Tez Danışmanlığı        Patent onaylanan        Patent Başvurusu     Tamamlanan Projeleri                                    Alınan Ödüller

53        166                13                                    1                                        5                       1 Avrupa birliği Projesi                                  Elginkan Vakfi 2015 yılı Teknoloji Ödülü

                                                                                                                                                1 (TÜBİTAK 1003 Medikal Cihaz Cağrısı)   Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi, Proje Ödülü, Antalya

                                                                                                                                                 3  (TÜBİTAK 1001 )    

                                                                                                                                                 1 (TÜBİTAK 1002)  

                                                                                                                                                   16 BAP