Biyomedikal Optik Araştırma Gurubu (Biomedical Optics Research Group )

Biyomedikal Optik Araştırma Ünitesi (BMO) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi morfoloji binasında 220m2 lik bir alanda 2008’den beri çalışmalarını yürütmektedir. Ünitenin amacı teşhis ve tedavi için yeni yöntemler araştırmak, pratikte kullanılacak prototipler geliştirmek ve bunların üretilmesi için katkıda bulunmaktır.
MİSYON
Biyomedikal Optik Araştırma Ünitesi (BMO) mühendislik bilimleri ile tıp arasında bir köprü sağlayarak mühendisliğin analitik yaklaşımından yararlanıp, 
tıp alanında klinik problemlere alternatif yaklaşımlar sunmayı ve temel bilimler alanında ilerlemeler sağlamayı hedefler. Ünitemiz multidispliner çalışmaları kapsamaktadır. Biyomedikal Optik araştırmacıları multidisipliner bilgileri, yeni tıbbi cihazlar ve aletleri tasarlamakta, insan vücudunu anlama ve tedavi etmede mühendisliğin ilkelerini uygulamaktadır.
VİZYON
Biyomedikal Optik Araştırma Ünitesi (BMO) kurulduğu günden beri, bilgilerini teknolojiye dönüştürebilen araştırmacılar yetiştirmeyi ve geliştirilen teknolojilerin üretime geçilmesi konusunda ülkemizde öncülük etmeyi vizyonu haline getirmiştir
EKİP
Biyomedikal Optik Araştırma Ünitesi (BMO) misyon ve vizyonunun gerektirdiği gibi multidisipliner bir ekiple çalışmaktadır.