Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ulusal ve Uluslararası Bağlamda Tıp Etiği Eğitiminin Değerlendirilmesi.

AKETDER 2. Uluslararası Etik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 January 2023, pp.70-71

COVID-19 sürecinde hemşirelerin yaşadıkları zorluklar ve etik problemler:sistematik derleme

Uluslararası Tarihsel Yasal Etik ve Medya Boyutlarıyla Salgın Hastalıklar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 13 - 15 October 2022, pp.95-96

Geçmişten Günümüze Aşı Reddi.

XI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Kırşehir, Turkey, 18 - 21 June 2019, pp.71

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AŞI REDDİ

XI. LOkman ekm Folklorik Tıp ve Tıp Tarihi Günleri, Kırşehir, Turkey, 18 - 21 June 2019, pp.71 Sustainable Development

YAŞLILARIN SAĞLIK HİZMETİ ALMA SÜRECİNDE YAŞADIKLARI ETİK SORURNLAR

2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, Mersin, Turkey, 23 - 25 May 2019, vol.3, pp.268-274

HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE MALPRAKTİS

2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, Mersin, Turkey, 23 - 25 May 2019, pp.269-274

Yaşlıların Sağlık Hizmeti Alma Sürecinde Yaşadıkları Etik Sorunlar

2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Mersin, Turkey, 23 - 25 May 2019, pp.177-186

KÜLTÜRLERARASI FARKINDALIK VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER:SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

1. AKDENİZ ULUSLARARASI MULTİDİSPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Mersin, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.65-73

Ebelik Öğrencı̇lerı̇nı̇n Lı̇derlı̇k Yönelı̇mlerı̇

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018

Antakya Defne Sabunu: Bir Temizlik ve Sağlık Gerecinin Medikososyal Boyutları.

2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 29 October 2018, pp.95

Çevre Etiğine Yönelik Farkındalık: Bir Öğrenci Araştırması

Türkiye Biyoetik Derneği 9. Ulusal Kongresi, Mersin, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.8-10

Öğrencilerin Hemşirelikte Araştırmalara Yönelik Tutum ve Farkındalıkları

Türkiye Biyoetik Derneği 9. Ulusal Kongresi, Mersin, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.11-13

Huzurevinde kalan yaşlılarda algılanan sosyal destek düzeyleri ile depresyon arasındaki ilişki.

23. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi ve 1. Ruhsal İyileştirim Kongresi. Anadolu Psikiyatri Dergisi18(Supplement 3), Turkey, 16 - 19 November 2017, vol.18, pp.34

Hemşirelik Bakım Davranışları Ve Etkileyen Faktörler Doğumevi Örneği

16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 09 November 2017, pp.65

Ethics in Nursing Education: An Evaluation.

International Congress on Ethics in Nursing Applicatıons, 11 - 12 September 2017

Evaluation of Nursing Attitudes in Medical Errors

International Congress On Ethics In Nursing Applications, 11 - 12 September 2017

Mersin'de Bir Kadın Sınıkçının Uygulamaları

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, Turkey, 15 - 18 May 2017, pp.40-41

YAŞLI BAKIMI ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİ BELİRTİLERİNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ

1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Batumi, Georgia, 8 - 10 April 2017, pp.106

NURSES OCCUPATIONAL PROFESSIONAL LIFE QUALITY AND INFLUENCING FACTORS

1st International Women's Congress, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2016, pp.135

HASTA HAKLARI BİLDİRGELERİNE TOPLU BAKIŞ

Uluslar arası II. Adli Hemşirelik Kongresi ve I. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.120-121

TERÖR OLAYLARININ PSİKOSOSYAL ETKİLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.297-298

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Öğrencilerinin KararVerme Düzeyleri

Uluslararası Afet ve Acl tıp Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.76

SAĞLIK ALANINDA EĞİTİM GÖREN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİKSAĞLAMLIK DÜZEYLERİ

Uluslar arası II. Adli Hemşirelik Kongresi ve I. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.72

Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Temel Biyoetik Konuları Hakkındaki Görüşleri

VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Katılımlı Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 12 April 2015, pp.173-189

Nursıng Students Interest In Medıcal Ethıcs Topıcs

8th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCE, Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016, pp.1044

Postpartum Dönemdeki KadınlarınAlgılanan Sosyal Destek ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi

2th International Congress on Woman Researches Congress, Sakarya, Turkey, 11 - 13 December 2015, pp.12

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Etkileri ve Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Turkey, 3 - 04 September 2015, pp.90-91

Who Should Get the Ambulance First

16th Asian Bioethics Conference, 4 - 08 November 2015

Hemşirelerin İş Yerinde Karşılaştıkları Psikolojik Şiddert Davranışlarının İncelenmesi

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Turkey, 3 - 04 September 2015, pp.68-69

Doğum Doğumsonu Dönemle İlgili Geleneksel Uygulamalar Karaksi Örneği

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Turkey, 27 - 29 May 2015

Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsiyet Eşitliğine Bakışı

I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.167-168

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Algısının Özbakım Gücüne Etkisi

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 April 2014

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Tıp Etiği Konularına İlgisi

II. Ulusal Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 June 2013

Adana da İlginç Bir Halk Tıbbı Uygulaması Genizden Dene Çekme

VIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 May 2013, pp.22

Tıp Etiği ve Umut Yönetimi

VI. Tıp Etiği Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2010, pp.109-113

Geriatri ve Umut Yönetimi

IV. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 01 April 2010, vol.13, pp.68

Hemşirelik Öğrencilerinin Ölümcül Hastaya Bakım Deneyimiyle İlgili Yaşantıları

II. Uluslar arası Tıp Etiği ve Hukuku Kongresi, Bursa, Turkey, 04 November 2009, pp.405-414

Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Ortamda Ölüme Tanıklıktan Etkilenmeleri

II. Uluslar arası Tıp Etiği ve Hukuku Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.491-498

Hemşirelik Öğrencilerinin Terminal Dönemin Etik Sorunlarına Yaklaşımı

II. Uluslar arası Tıp Etiği ve Hukuku Kongresi, Bursa, Turkey, 04 November 2009, pp.453-462

Birinci Milli Türk Tıp Kongresi

1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 May 2008 - 24 February 0008, pp.811-823

Hatay Cumhuriyeti nde Sağlık Hayatı

1. Uluslar arası Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 24 May 2008

Öğretim Elemanı Veteriner Hekimlerin İnsana Yönelik Ötanazi Uygulamalarına Bakışı

II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Konya, Turkey, 24 - 26 April 2008, pp.299-312

Hatay Altınözü Sarılar Mahallesi Geleneksel Tıp Uygulamaları

V. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Denizli, Turkey, 24 May 2007, pp.26

Books & Book Chapters

COVID-19 pandemisinde hemşirelerin yaşadıkları zorluklar ve etik Problemler: Sistematik derleme

in: Uluslararası Etik, Hukuk ve Medya Bakışıyla Salgınlar, Namal A, Temel MK, Erdemir A. Polonka_Syroka, Kazan F., Editor, Platanus Publishing, pp.308-319, 2023

Metrics

Publication

122

Citation (WoS)

20

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

47

H-Index (Scopus)

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals