Achievements & Reputation

Publication

122

Citation (WoS)

20

Citation (Scopus)

47

H-Index (WoS)

3

H-Index (Scopus)

3

Congress and Symposium Activities

 • 01 June 2021 - 01 June 2021 XII. Lokman Hekim Folklorik Tıp ve Tıp Tarihi Günleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2019 - 01 June 2019 XI. Lokman Hekim Folklorik Tıp Tıp Tarihi Günleri

  Session Moderator

  Kırşehir, Turkey

 • 01 June 2019 - 01 June 2019 XI. Lokman Hekim Folklorik Tıp ve Tıp Tarihi Günleri

  Attendee

  Kırşehir, Turkey

 • 01 November 2018 - 01 November 2018 3. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

  Invited Speaker

  Hatay, Turkey

 • 01 November 2018 - 01 November 2018 V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 October 2018 - 01 October 2018 II. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi

  Attendee

  Afyonkarahisar, Turkey

 • 01 October 2018 - 01 October 2018 MKÜ Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi personeline “Etik” konulu konferans

  Invited Speaker

  Hatay, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Türkiye Biyoetik Derneği 9. Ulusal Kongresi

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 IV. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 II. Uluslararası Multisipliner Çalışmalar Kongresi

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 November 2017 - 01 November 2017 MKÜ Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi Oryantasyon Programı

  Invited Speaker

  Hatay, Turkey

 • 01 September 2017 - 01 September 2017 International Congress on Ethics in Nursing Application

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 01 June 2017 - 01 June 2017 2. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

  Invited Speaker

  Hatay, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri

  Session Moderator

  Adana, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 IV. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 01 April 2017 - 01 April 2017 I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi

  Attendee

  Batumi, Georgia

 • 01 April 2016 - 01 April 2016 Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimi

  Invited Speaker

  Hatay, Turkey

 • 01 March 2016 - 01 March 2016 Yaşlılar Haftası

  Invited Speaker

  Hatay, Turkey

 • 01 December 2015 - 01 December 2015 Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

  Invited Speaker

  Hatay, Turkey

 • 01 December 2014 - 01 December 2014 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Gerontoloji Hemşireliği Yükseklisans Programı

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 01 April 2013 - 01 April 2013 Ebeler Haftası

  Invited Speaker

  Hatay, Turkey

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 Multidisipliner Etik Kongresi

  Attendee

  Niğde, Turkey

 • 01 October 2011 - 01 October 2011 XII. Ulusal Hemşirelik Kongresi

  Attendee

  Şanlıurfa, Turkey

 • 01 October 2011 - 01 October 2011 V.Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2011 - 01 May 2011 VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri

  Session Moderator

  Mersin, Turkey

 • 01 May 2011 - 01 May 2011 VII. Lokman Hekim Folklorik Tıp ve Tıp Tarihi Günleri

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 01 November 2010 - 01 November 2010 VI. Tıp Etiği Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2010 - 01 October 2010 IX. Ulusal Geriatri Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 November 2009 - 01 November 2009 II. Uluslararası Tıp Etiği ve Hukuku Kongresi

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 01 May 2009 - 01 May 2009 VI. Lokman Hekim Folklorik Tıp ve Tıp Tarihi Günleri

  Attendee

  Hatay, Turkey

 • 01 May 2009 - 01 May 2009 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hekimler İçin Tanı Tedavi Rehberi” Çalıştayı

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 01 October 2008 - 01 October 2008 Uluslararası Anadolu-Türk Darüşşifaları ve Sabuncuoğlu Kongresi

  Attendee

  Amasya, Turkey

 • 01 May 2008 - 01 May 2008 I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 01 April 2008 - 01 April 2008 II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2007 - 01 October 2007 I. Uluslararası Tıp Etiği ve Hukuku Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2007 - 01 May 2007 V. Lokman Hekim Folklorik Tıp ve Tıp Tarihi Günleri

  Attendee

  Denizli, Turkey

Invited Talks

 • May 2023 Olağandışı durumlarda etik

  Conference

  2023 Yılı Antalya İli Hemşirelik Haftası Sempozyumu, Turkey