Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknopedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi


DEMİREZEN S., KELEŞ H.

IJONASS Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, vol.4, no.1, pp.131-150, 2020 (Peer-Reviewed Journal)