Tavşanlarda Kronik Unilateral Kısmi Üreteral Obstrüksiyonun Diüretik Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Kaya M., Bumin A.

Ataturk Universitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.17, no.3, pp.87-90, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu deneysel çalışma, kronik unilateral kısmi üreteral obstrüksiyonun (UO) tanısında diüretik kullanımının renal Doppler parametreleri üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yeni Zellanda Tavşanında (n=10) sol üreter daraltılarak, kısmi UO oluşturuldu. Böbreklerin Doppler ultrasonografik değerlendirilmesi ile preoperatif ve postoperatif 1. ve 4. haftalarda rezistif indeks (RI), RI farkı (RI) ve RI oranı (RIr) elde edildi. Preoperatif sol böbreğin RI değeri ile kıyaslandığında obstruktif (sol) böbreğin RI değerinin, postoperatif 1. haftadaki artışı istatistiksel yönden önemliydi (P = ,04). Diüretik uygulaması sonrasında non-obstruktif (sağ) böbreğin ortalama RI değeri, her iki postoperatif ölçüm zamanında azaldı ve buna bağlı olarak obstruktif ve non-obstruktif böbrek arasında istatistiksel fark belirlendi (P < ,002). Obstruktif böbreğin ortalama RI değerleri, postoperatif hem doğrudan hem de diüretik ölçümlerde 0,70 eşik değerini aşmadı. Postoperatif ölçümlerde diüretik uygulaması, ortalama RIΔ’nı eşik değerin (≥ 0,11) üzerine çıkmasını sağladı ve eşik değerin (≥ 1,1) üzerinde olan ortalama RIr’nı daha da arttırdı. Bu çalışmanın sonuçları, eşik değeri aşmayan tek taraflı yüksek renal RI değerlerinde diüretik uygulamasının, RIΔ’nı ve RIr’yı yükselterek, kronik unilateral kısmi UO’nun tanısal doğruluğunu artırabileceğini göstermektedir