Yatırımın Nakit Akım Karlılığı (CFROI) ve Nakit Katma Değer (CVA) Yöntemi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Çimento Firmaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama


ÜNLÜ U.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.9, pp.169-187, 2014 (Peer-Reviewed Journal)