“Yabancı Katma Değerin İhracat İçerisindeki Yerli Katma Değere Etkisi


Creative Commons License

Alkın H., Türkcan K.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.16, no.3, pp.798-820, 2021 (ESCI)

Abstract

Küresel Değer Zinciri (KDZ), ticaret ve kalkınma politikaları için önemli bir unsur olmasına rağmen verilerin kısıtlı olması sebebiyle KDZ’nin iktisadi performans üzerindeki etkisine dair çok az bilgi bulunmaktadır. Bu çalışmada, Dünya Girdi-Çıktı Veri Tabanı (WIOD) verileri kullanılarak yabancı katma değer ile yerli katma değer arasındaki ilişki incelenmektedir. Analiz, En Küçük Kareler Kukla Değişkeni (LSDV) yöntemi aracılığıyla 42 ülke ve 2000-2014 dönemi için yapılmıştır. Analiz bulguları, yabancı katma değerin, ileri katılım ve yerli katma değer bağlamında ihracat performansını artırdığını göstermektedir.