Determining the Opinions of Farmers Who Are Partners and Non-Partners of Agricultural Cooperatives on Agricultural Insurance


Akcaoz H., GÜZEL A., Top Metin B., Redzepi V.

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.33, no.1, pp.1-18, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to comparatively reveal the thoughts and practices of the farmers who are partners and non-partners of the agricultural cooperatives towards agricultural insurance. The primary source of the research is the data collected through a questionnaire of the farmers who are or are not partners in the cooperative in the villages of Serik and Aksu districts of Antalya province. The survey was carried out in December 2018-March 2019. In this context, a questionnaire was applied to the farmers in a total of 80 farms, 40 of which are partners in the cooperative and 40 that are not. Among the farmers surveyed, 42.5% of those who are partners in the cooperative and 30% of those who are not partners have agricultural insurance. Crop insurance ranks in first place in both groups that are partners and non-partners of agricultural cooperatives. The most important reasons for the farmers who are partners in the cooperative to have agricultural insurance are to guarantee production and because the risk of disaster in agriculture is always possible.
Bu çalışmada tarımsal amaçlı kooperatife ortak olan ve ortak olmayan üreticilerin tarım sigortasına yönelik düşünceleri, davranışları ve uygulamalarını karşılaştırmalı olarak ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın birincil kaynağını Antalya ilinin Serik ve Aksu ilçelerine ait köylerde, tarımsal amaçlı kooperatife ortak olan ve olmayan üreticilerden anket yoluyla derlenen veriler oluşturmaktadır. Anket uygulaması Aralık 2018-Mart 2019 döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda kooperatife ortak olan 40, ortak olmayan 40 üretici olmak üzere toplam 80 işletmede üreticilere anket uygulanmıştır. Anket uygulanan üreticilerden kooperatife ortak olanların %42,5’i, ortak olmayanların %30’u tarım sigortası yaptırmaktadır. Tarımsal amaçlı kooperatife ortak olan ve ortak olmayan her iki grupta da ilk sırada bitkisel ürün sigortası yer almaktadır. Kooperatife ortak olan üreticilerin tarım sigortası yaptırma nedenlerinden en önemlileri; ürünü garanti altına almak ve tarımda her zaman afet riskinin olmasıdır.