HİPOTİROİDİ VEYA HİPERTİROİDİSİ OLAN ANNELERDEN DOĞAN BEBEKLERİN TİROİD FONKSİYON TESTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


ARAYICI S., ÇELİK K., ONGUN H., OYGÜR N.

29. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 06 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Akdeniz University Affiliated: Yes