Sporun Toplumsal İşlevleri


KAPLAN Y., ÇETİNKAYA G.

1. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.111

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.111
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Sport what is an earliest and basic social purposes institution. And sport is an important part of social cohesion for today’s communities. The aim of this study to discussed those social functions of sport. The study is descriptive in its aim, periodic (discussion) in the length of time it covers and theoretical based on literature in its technique. Social aspects of sport gives person an opportunities which self-expressions skills and social recognition. In addition sport is an important communication tools for the people. Sport provides well occupation; income and life standard and it are creating opportunities to win status and prestige for its professionals. Sport can be motivated to social mobility and it can be used for social control tools. The most typical characteristics of sport are to contribute the children and young that socialization and re- socialization of adults. Sport caused that social change and new behavior pattern. Sport is to contribute to both protection of national integrity and international relationship. In addition to sport is providing the backdrop to cultural convergence and cultural diffusions. Sport has an indispensable position in the social life. And it can be evaluated that is the level of development. On the other hands, sport can negative impact to social structure such as alienation, fanaticism, vandalism etc. Sport cannot be considered separate from social relations. Sport is radical, multi-faceted, complex and dynamic institution which has negative and positive functions. Sport is not good or bad, it can be used good or bad. Nevertheless positive social function of sport can be said that in the majority. Every investment of sport which is “done” or “it will” are contributed to future of society.

Spor, en eski ve temel toplumsal kurumlardan biridir. Günümüz toplumları için de, toplumsal bütünün önemli bir parçasıdır. Bu çalışmada, sporun toplumsal işlevlerinin tartışılması amaçlanmıştır. Bu çalışma, amacı açısından, tanımlayıcı / betimleyici, kapsadığı zaman açısından dönemsel, kullanılan teknik açısından da literatüre dayalı bir kuramsal / kavramsal tartışmadır. Sosyal açıdan spor (yapmak), bireye tanınma ve kendini ifade edebilme olanağı ve ortamı sağlar. Ayrıca spor, yakın ilişki kurma olanağı sağlayan, önemli bir iletişim aracıdır. Spor, profesyonel olarak ilgilenenlere geçerli bir meslek, iyi bir gelir ve yaşam standardı sağlar; toplumda belirli bir statü edinme ve prestij kazanma olanağı yaratır. Spor, her türlü toplumsal hareketliliği motive edebilir. Bireyleri içine alarak, bir toplumsal denetim aracı olarak kullanılabilir. Sporun en belirgin toplumsal işlevlerinden biri, çocuk ve gençlerin toplumsallaşmasına, yetişkinlerin de yeniden toplumsallaşmasına yaptığı katkılardır. Spor, bir değişim ajanı olabilmekte, toplumsal değişime ve yeni davranış biçimleri üretilmesine de neden olabilmektedir. Spor, hem ulusal bütünlüğün korunmasına ve pekişmesine hem de uluslararası ilişkilere (diplomasiye) katkılar yapmakta; kültürel yakınlaşma ve yayılmalar için uygun ortamlar hazırlamaktadır. Bir kültür unsuru olarak da, sporun toplumsal yaşamda vazgeçilmez bir yeri ve işlevi vardır. Sporda yakalanan düzey, bir gelişmişlik ölçütü olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan, geniş kitleleri etkileme gücüne sahip sporun, olumsuz işlevleri, daha doğrusu olumsuz, ya da çıkara dayalı kullanılması da söz konusu olabilmektedir: Yabancılaşma, fanatizm, şiddet… vb. Sporu, yer aldığı doğal ortamdan ve toplumsal ilişkilerden bağımsız düşünemeyiz. Spor, olumlu ve olumsuz işlevleri olan köklü, çok yönlü, karmaşık ve dinamik bir kurumdur. Spor, iyi ya da kötü değildir; iyi ya da kötü kullanılabilmektedir. Yine de sporun olumlu toplumsal işlevlerinin ağırlıkta olduğu, ağırlıklı kullanıldığı söylenebilir. Spor kurumunu inceleyerek, yer aldığımız toplumun küçük bir modelini ortaya koyabiliriz. Spora yapılan-yapılacak her türlü yatırım, toplumun geleceğine yapılacak katkıdır.