An adaptation of Leymann Inventory of Psychological Terror to health sciences programs in Turkey


Korukcu O., Bulut O., TUZCU A., Bayram Z., Turkmen H. O.

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.15, no.4, pp.335-343, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.5455/apd.44833
  • Journal Name: ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.335-343
  • Keywords: academic bullying, health sciences, modified Leymann Inventory of Psychological Terror, psychological terror, psychometric test, WORKPLACE VIOLENCE, NURSES, WORKING
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The aim of this study was to adapt the Leymann Inventory of
Psychological Terror (LIPT) to health sciences programs in Turkey and
examine its psychometric qualities. Methods: A sample of 270 health sciences
employees from Turkey was given a modified version of LIPT. Scale
reliability of the modified LIPT was assessed using Cronbach’s alpha.
Exploratory and confirmatory factor analyses were conducted to examine the
factor structure of the modified LIPT in Mplus 6. Results: The modified LIPT
indicated high reliability (Cronbach’s alpha > 0.80). A six-factor model was
chosen to explain the modified LIPT scale based on the satisfactory fit
indices from exploratory factor analyses. The model fit of the same model
was also tested using confirmatory factor analysis and the results were
again satisfactory in terms of model-data fit. The Tucker-Lewis Index and
comparative fit index indices are both greater than 0.90 for both
exploratory and confirmatory models. The factors indicated the relationship
among different types of bullying acts. Conclusion: The modified LIPT scale
is a reliable measurement tool that can be used with confidence determining
the reasons and types of bullying in health sciences programs.

Amaç: Bu çalışmanın amacı Leymann’ın Uyarlanmış Psikolojik Yılgınlık
Ölçeğinin (LUPTÖ) faktör yapısını ve psikometrik özelliklerini incelemektir.
Yöntem: Ölçek sağlık bilimleri alanında çalışan 270 akademisyene
uygulanmıştır. Ölçeğin alt boyutların yapısını değerlendirmek için
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Alt boyutların iç geçerliliği
Cronbach alfa katsayısı ile saptanmıştır. Bütün faktör analizleri Mplus6
programı kullanılarak hesaplanmıştır. Orijinal model değişiklik endeksine
dayalı olarak güncellenmiştir. Bulgular: Cronbach alfa değeri bütün alt
boyutlarda 0.80’in üzerinde bulunmuştur. Özgün model uyarlama endeksine
temellendirilerek güncellenmiştir. Uyarlanan modeli için uygunluk
istatistikleri memnun edicidir. The Tucker-Lewis Index ve comparative fit
index hem özgün, hem de modifiye modelde 0.90’ın üzerindedir, ancak modifiye
modelde daha iyi uyum göstermektedir. Tartışma: LUPTÖ akademik ortamda
yaşanan zorbalık davranışlarını belirlemek için geçerli ve güvenilir bir
ölçektir.