Eğitim Yöneticilerinin Okul Merkezli Yönetim Anlayışının Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşlerine Nitel Bir Bakış


Creative Commons License

KARATAŞ S., KORKUT G., KULAKSIZ S., TONBAK Z., SARIOĞLU S.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları DergisiJournal of Research in Education and Teaching, vol.6, no.3, pp.311-326, 2017 (Peer-Reviewed Journal)