VELİLERİN ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINI TERCİH ETMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI


Creative Commons License

KARATAŞ S., Varlık S.

Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling, vol.8, no.1, pp.1-15, 2019 (Peer-Reviewed Journal)