Usability of New Media Applications on Local Governments as a Communication Channel for Measuring Satisfaction: The Case of Antalya Metropolitan Municipality


Creative Commons License

TAŞKAYA M., Mavnacıoğlu K.

10th International Symposium Communication in the Millennium (CIM), İstanbul, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.317-330

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.317-330
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

Government-citizen communication has followed a parallel transformation with developments in information technologies in many countries of the world. In particular, local governments as public buildings from the first order of service, using new media on government-citizen communication by taking advantage of quickly and interactive communication applications that provided by information technologies. New communication technologies, has enabled give serve opportunity on the internet to local governments.

 

Municipalities able to run public relations practices directly through the new media, as well as e-government applications. When used correctly and without interruption, channels provided by the new media provides an important feedback for municipal services to measure satisfaction

 

Obtained feedback from healthy contacts established with constituent is very important for local governments especially for metropolitan municipalities. These feedbacks may be guiding the direction for local governments, to revise the goals, improving the quality of services and expanding the service areas.

 

A new communication channel was born for new media in the field of information technologies. By emergence of a new generation of internet services such as "Web 2.0. New media applications, has been used extensively by citizens. Citizens can share directly their views and the content they create, on variety of platforms through new media applications. Thus, local governments, especially metropolitan municipalities, can learn demands and expectations of citizens by following new media platforms.

 

As with other public agencies, municipalities are also experiencing the problem of new media integration. Due to bureaucratic problems, local governments are not able to move very quickly and efficiently. Despite this, some local government agencies can use new media as active.

 

In this study, new media usage status of local governments in Turkey will be addressed with in the case of Antalya Metropolitan Municipality. Antalya Metropolitan Municipality, uses new media more active and in a different way from the other metropolitan municipalities in Turkey. Antalya Metropolitan Municipality, as well as take part in new media platforms available, has created a social media platform directly to their target audience. 

 

Antalya Metropolitan Municipality's www.amanhocam.com website -unlike "message to the mayor" links of municipality websites which are extension of standard e-government application- is a Web 2.0 based application which can communicate directly with target group. Citizens, directly forward own desires and expectations to the Mayor of Antalya Metropolitan, through this platform. Citizens questions are answered by the president through video or text. Citizens, can see other questions and answers to as well as their own questions and answers on this platform.

 

In this study, the questions from this site will be examined and classified by categories with content analysis. These categories will be evaluated within the scope of "citizen satisfaction". These results will be compared with the results of the citizen satisfaction survey was administered in the same period and the availability of such platforms will be discussed for measuring citizen satisfaction.

Özet

Dünyanın pek çok ülkesinde kamu-vatandaş iletişimi, bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel bir dönüşüm izlemiştir. Özellikle birebir hizmet alınan kamusal yapılar olarak yerel yönetimler, bilişim teknolojilerinin sağladığı hızlı ve enteraktif iletişim uygulamalarından yararlanarak kamu-vatandaş iletişiminde yeni medyayı kullanmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri yerel yönetimlere, -Türkiye için yaygınlığı ve verimliliği tartışılsa da- internet üzerinden hizmet verebilme olanağı sağlamıştır.

Belediyeler, e-devlet uygulamalarının yanı sıra doğrudan halkla ilişkiler uygulamalarını da yeni medya üzerinden yürütebilmektedir. Yeni medyanın açtığı kanallar doğru ve kesintisiz kullanıldığında belediye hizmetlerinin yarattığı memnuniyet konusunda önemli bir geri bildirim sağlanmaktadır.

Vatandaşla kurulan sağlıklı iletişim sonucunda elde edilen geri bildirim, yerel yönetimler özellikle de Büyükşehir belediyeleri için büyük önem taşımaktadır. Elde edilen geri bildirimler, yerel yönetimlere, hedeflerini revize etme, hizmet alanlarını genişletme ve hizmet kalitelerini arttırma yönünde yol gösterici olabilmektedir.

Bilişim teknolojilerinde “Web 2,0” gibi yeni nesil internet hizmetlerinin ortaya çıkışıyla beraber yeni medya için yeni bir iletişim kanalı doğmuştur. Yeni medya uygulamaları, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu uygulamalar sonucunda vatandaşlar görüşlerini, oluşturdukları içerikleri aracısız olarak istedikleri platformlarda paylaşabilmektedirler. Bu noktada yerel yönetimler özellikle de Büyükşehir belediyeleri, yeni medya platformlarını takip ederek vatandaşların istek ve beklentilerini öğrenmektedirler. 

Diğer kamu kurumlarında olduğu gibi yerel yönetimlerde de yeni medyaya uyum sorunu yaşandığı görülmektedir. Bürokratik sorunlar nedeniyle, yerel yönetimler çok hızlı ve etkin bir şekilde hareket edememektedirler. Buna rağmen yeni medyayı aktif şekilde kullanan yerel yönetimler de mevcuttur.

Bu çalışmada, Türkiye’de yerel yönetimlerin yeni medya kullanımı Antalya Büyükşehir Belediyesi örneği kapsamında ele alınacaktır. Türkiye’nin Büyükşehirlerinden birisi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin; yeni medyayı diğer Büyükşehir belediyelerinden daha farklı ve aktif kullandığı görülmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi, mevcut sosyal medya platformlarında yer almakla beraber, direk kendi hedef kitlesine yönelik bir sosyal medya platformu oluşturmuştur.

Standart e-devlet uygulamalarının uzantısı olan belediye web sitelerinde “başkana mesaj” v.b. başlıklı linklerden farklı olarak, doğrudan hedef kitlesi ile iletişim kurabilen bir platform örneği olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin www.amanhocam.com adresli sitesi de Web 2,0 tabanlı bir uygulamadır. Bu platformda, vatandaşlar doğrudan istek ve beklentilerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’na iletmektedirler. Vatandaşların soruları, başkan tarafından video ya da metin yoluyla yanıtlanmaktadır. Vatandaşlar, kendi sorularının yanıtları dışında, başka soruları ve yanıtları da görebilmektedirler.

Çalışmada, bu platforma gelen sorular içerik analizi ile incelenecek ve kategorilere göre sınıflandırılacaktır. Bu kategoriler “vatandaş memnuniyeti” odaklı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sonuçlar aynı dönemde yapılan vatandaş memnuniyeti anketinin sonuçlarıyla karşılaştırılarak bu tür platformların vatandaş memnuniyeti ölçümünde kullanılabilirliği tartışılacaktır.