Avdan Dokumaları Yapı ve Özellikleri


ZAİMOĞLU Ö., YILDIRAN M.

III. ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU,“ Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması”,, Antalya, Turkey, 24 April 2018 - 25 April 2019, vol.1, no.1, pp.120-130

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.120-130
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The village of Avdan in Korkuteli district of Antalya is one of the Anatolian regions that are made from home weaving. Despite the fact that weaving has been carried out in Avdan until recently, these weavings have been disappearing. This research aims to determine and examine the woven samples of Avdan.

                    In this research, source(literature) screening and field research methods are used. As a result of literature survey, it has been found out that there are no academic studies on Avdan weaves. It is aimed to introduce technical, design, color and compositional characteristics of Avdan textile samples with field research.

This research is important in terms of providing data with recorded documents about fabric to transferred to future generations. All the elements forming material culture are also important in terms of giving clues about the experience of the period.

Özet

Antalya Korkuteli ilçesine bağlı Avdan Köyü(mahallesi) de ev dokumacılığı yapılan Anadolu yörelerinden birisidir. Yakın geçmişe kadar Avdan’da dokumacılık yapılmasına rağmen günümüzde bu dokumalar yok olmaya yüz tutmuştur. Bu araştırma Avdan dokuma örneklerinin tespit edilerek incelenmesini amaçlamaktadır.

Araştırmada kaynak tarama ve alan araştırması yöntemleri kullanılmaktadır. Yapılan literatür araştırması sonucunda Avdan dokumalarına ilişkin akademik çalışmalar bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Alan araştırması ile Avdan dokuma örneklerinin teknik, desen, renk ve kompozisyon özelliklerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.

Araştırma bu dokumaların kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılması için veri sağlamak bakımından önem taşımaktadır. Maddi kültürü oluşturan bütün unsurlar dönemin yaşantısı hakkında ipucu vermesi bakımından önemlidir.