TURİZM İŞLETMELERİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLUĞUN MUHASEBE TEMELLİ ORANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL REGRESYON ANALİZİ


ATAY S., TARINÇ A., KILINÇ C. Ç.

Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.6, no.4, pp.1905-1912, 2023 (Peer-Reviewed Journal)