Midazolam ve Propofol ile Kas Gevşeticisiz Laringeal Maske Yerleştirilmesi


BOZTUĞ UZ N., ŞAHİN N., TİTİZ T., ERMAN M.

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.22, pp.373-377, 2002 (Peer-Reviewed Journal)