“Anadolu Kültüründe Kaya Resimlerinin Özellikleri ve Çağdaş Sanata Yansımaları”


ÖZDERİN S.

Özel Basım Bildiri Kitabı, Kültür Sanat Eğitim Edebiyat ve Mimarlık Üzerine Akamdeik Araştırmalar Eğitim Yayınevi, Editör Zafer Kurtaslan, s. 167-191, Kasım 2017, Konya. ISNB: 978-975-2475-16-8, vol.0, no.0, pp.167-191, 2017 (Peer-Reviewed Journal)