Sürdürülebilir Turizm’de Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının İletişim Becerilerinin Değerlendirilmes


ARAT T., SUMMAK M. E.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Ve Teknik Araştırmalar Dergisi, no.14, pp.219-231, 2017 (Peer-Reviewed Journal)