Kırsal Alanda Kadınların Tarımsal Yayım Hizmetlerinden Yararlanma Olanakları: Burdur İli Örneği


KUTLAR İ., Turhanoğulları Z., Kızılay H.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.29, no.1, pp.46-53, 2014 (Peer-Reviewed Journal)