Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde Kapalı Konut Yerleşkeleri Antalya Örneği


Yıldırım A.

Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, no.3, pp.135-142, 2017 (Peer-Reviewed Journal)