Kırsal Alanda Kadınların İşgücüne ve Kararlara Katılımını Etkileyen Sosyoekonomik Faktörlerin Belirlenmesi: Burdur İli Örneği


Kutlar İ., Kızılay H., Turhanoğulları Z.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.26, pp.27-32, 2013 (Peer-Reviewed Journal)