BREZİLYA CHORO MÜZİĞİNDE GİTAR GELENEĞİ


Kaya A.

The Journal of Social Sciences, no.50, pp.310-322, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

BREZİLYA CHORO MÜZİĞİNDE GİTAR GELENEĞİ Özet

Latin Amerika ülkelerinde sosyal hayatın bir parçası olan gitar, bu topraklara 15. yüzyıldan itibaren Avrupa’dan getirilen müzik kültürünün önemli bir unsurudur. Brezilya’da gelişen popüler müzik stillerinin ırksal karışımın ve çok kültürlü yapının sentezlerinin bir sonucu olarak zengin bir müzikal yapıya sahip olduğu, gitarın bu müzik türlerine yön verdiği görülmüştür.

Bu popüler müzik stillerinden biri olarak Choro müziği koloni sonrası Brezilya’da gelişen yeni sosyokültürel yapının bir parçasıdır. Choro müziği bu ülkede ulusal bir kültürel değer olarak kabul edilmekte ve aynı zamanda popüler müzik ile sanat müziği arasında köprü oluşturmaktadır. 20. yüzyılın başlarından itibaren V. Lobos ve J. Pernambuco gibi bestecilerin öncülüğünde gelişmeye başlayan Choro gitar müziği besteciliği günümüzde halen bir gelenek olarak devam etmektedir. Bu çalışmada Brezilya’da gelişen ve Choro müziğinin altyapısını hazırlayan özgün müzik stilleri ve Choro müziğinin karakteristik özellikleri incelenmiş, aynı zamanda gitarın işlevselliği ve Choro gitar müziği geleneğinin gelişimi ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler: Brezilya, Gitar, Gelenek, Choro, Müzik