Consequences of Notifications Regarding Evacuation Agreed by The Parties in Resıdentıal And Roofed Workplace Lease Agreements


ÖZAY O. L.

Necmettin Erbakan Üniversitesi hukuk fakültesi dergisi, vol.6, no.1, pp.202-216, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

A large number of disputes have arisen in recent years regarding lease agreements. Some of these conflicts arise from the fact that the parties frequently use lease agreements obtained from the internet or stationery. These contracts, in terms of some of their provisions, are contrary to the mandatory regulations and also make it difficult to determine the real will of the parties in disputes. Various provisions of the Turkish Code of Obligations include the notification requirement in terms of residential and roofed workplace lease agreements. In addition to these, it is possible for the parties to also include the notification requirement for eviction. In this study, by examining the regulations in the contracts, which are frequently used in practice, it has been tried to determine the provisions of the notification conditions for the lessee or the lessor and which provisions should be valid. In addition, the application of the Court of Cassation regarding whether the provisions regarding the notification requirement encountered in standard contracts should be sought as a condition in terms of the eviction lawsuit of the lessor has also been mentioned.
Kira sözleşmeleri ilişkin son yıllarda çok sayıda uyuşmazlık meydana gelmektedir. Bu uyuşmazlıkların bir kısmı tarafların sıklıkla kırtasiye veya internetten edinilen kira sözleşmelerini kullanmalarından kaynaklanmaktadır. Bu sözleşmeler, kimi hükümleri bakımından emredici düzenlemelere aykırı olduğu gibi uyuşmazlıklarda tarafların gerçek iradelerinin tespitini de zorlaştırmaktadır. Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri bakımından Türk Borçlar Kanunu’nun çeşitli hükümlerinde bildirim şartına yer verilmiştir. Bunların yanı sıra tarafların da ayrıca tahliyeye yönelik bildirim şartına yer vermeleri mümkündür. Bu çalışmada özellikle uygulamada sıklıkla kullanılan sözleşmelerde yer alan düzenlemeler incelenerek tahliyeye yönelik kiracı veya kiraya veren bakımından getirilen bildirim şartlarının hükmü ve hangi hükümlere geçerlilik tanınması gerektiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca tip sözleşmelerde karşılaşılan bildirim şartına yönelik hükümlerin özellikle kiraya verenin tahliye davası bakımından bir şart olarak aranıp aranmayacağına ilişkin Yargıtay uygulamasına da değinilmiştir.