Dişhekimliğinde Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi


ÜSTÜN Ö., ÖZTÜRK A. N.

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2006 (Peer-Reviewed Journal)