Hemoglobini uzaklaştırılmış eritrosit hemolizatında glukoz - 6 - fosfat dehidrogenaz kinetiğinin incelenmesi.


GÜMÜŞLÜ S.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.80-83, 1989 (Peer-Reviewed Journal)