Türkiye'de Krizler ve Krizlerin Turizm Sektörüne Etkileri


Creative Commons License

GÖÇEN S., YİRİK Ş., YILMAZ Y.

Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, vol.16, no.2, pp.493-509, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the concept of crisis and the crisis in the tourism sector

have been investigated. For example, “changes in the economy in times of

crisis”, “the crisis created by the changes in the tourism sector”, “the

movements of the dynamics of the tourism industry on before, during and

after the crisis” such as to topics tried to find answers. Well-managed crisis

situations all over the world in a great while can turn into opportunities

cannot be predicted or managed in bad situations caused great destruction.

In this study, after examining the first indicators of what might be called the

precursors of the crisis in the tourism sector are discussed measures to

minimize the effects in the crisis.

Bu çalışmada kriz kavramı ve krizin turizm sektörüne olan etkileri

incelenmiştir. Örneğin “kriz dönemlerinde ekonomideki değişmeler”, “krizin

turizm sektöründe yarattığı değişimler”, “kriz öncesi, sırası ve sonrasında

turizm sektöründe dinamiklerin hareketleri” gibi konulara cevap bulmaya

çalışılmıştır. Dünya üzerinde yaşanan tüm krizler iyi yönetildiği durumlarda

çok büyük fırsatlara dönüşebilir iken, önceden tahmin edilemediği ya da kötü

yönetildiği durumlarda çok büyük yıkımlara neden olmuştur. Bu çalışmada

öncelikle krizin habercileri olarak adlandırılabilecek göstergeleri inceleyerek

sonrasında turizm sektöründe krizden etkilenmeyi en aza indirebilecek

önlemler ele alınmıştır.