The Effect of the Process Writing Approach on Writing Success and Anxiety


BAYAT N.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, no.3, pp.1133-1141, 2014 (SSCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.1273/estp.2014.3.1720
  • Journal Name: KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1133-1141
  • Keywords: Process Writing Approach, Writing Anxiety, Writing Expression, Language Skills, Preschool Teacher Candidates, APPREHENSION, WRITERS
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The process writing approach treats writing not as a completed product but as a process. Writing studies are carried out as a part of the process before the written text is completed. This approach focuses on the student in writing lessons, and the teacher only acts as a guide. The process writing approach involves activities occurring during the production of a written text. This study investigated the effect of the process writing approach on writing success and anxiety. The participants in this study were first-year preschool teaching students; a pretestposttest control group quasi-experimental design was employed. Experimental procedures for the study lasted 10 weeks. Data regarding the dimension of written expression were obtained through evaluation of academic writings generated by students at the beginning and end of experimental procedures. Data associated with writing anxiety were collected through the Writing Apprehension Test. Analysis of covariance (ANCOVA) was used for statistical analysis of the data. As a result of the statistical analysis, the study found that the process writing approach had a significant effect on writing success and anxiety. Based on this finding, the use of process writing approach is recommended for written expression studies. 

Sürece dayalı yazma yaklaşımı yazmaya tamamlanmış bir ürün olarak değil, süreç olarak yaklaşır. Yazma çalışmaları, yazılı metin sonlanmadan süreç içinde yapılır. Bu yaklaşım yazma çalışmalarında öğrenciyi odağa alır, öğretmen yalnızca yönlendirici bir işlev görür. Sürece dayalı yazma yaklaşımı, yazılı bir metnin üretiliş aşamasında oluşan etkinlikleri içerir. Bu çalışmada sürece dayalı yazma yaklaşımının yazma başarısı ve kaygısı- na olan etkisi araştırılmıştır. Ön-test - son-test kontrol gruplu yarı deneysel desenin kullanıldığı araştırmanın katılımcılarını Okul Öncesi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Denel işlemlerin 10 hafta sürdüğü araştırmada yazılı anlatım boyutuyla ilişkili veriler denel işlemlerin başında ve sonunda katılımcılara yazdırılan akademik yazıların değerlendirilmesiyle elde edilmiştir. Yazma kaygısıyla ilgili veriler ise Yazma Kaygısı Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin istatistiksel çözümlemesi için Kovaryans (ANCOVA) analizi kullanılmıştır. İstatistiksel çözümleme sonucunda sürece dayalı yazma yaklaşımının yazma başarısı ve kaygısı üstünde anlamlı ölçüde etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bulguya dayanarak yazılı anlatım çalışmalarının daha nitelikli yapılabilmesi için sürece dayalı yazma yaklaşımının kullanılması önerilmiştir.