Nöroanestezide Deksmedetomidin


BOZTUĞ UZ N., ÜNÜVAR TEMEL Y.

Türkiye Klinikleri J Anest Rean 2006, vol.4, pp.121-130, 2006 (Peer-Reviewed Journal)