Derin Öğrenme Yardımıyla Aktif Termogramlar Üzerinden Meme Lezyonlarının Sınıflandırması


ÇİVİLİBAL S., ÇEVİK K. K., BOZKURT A.

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI FEN EDEBIYAT FAKÜLTESI FEN DERGISI = SÜLEYMAN DEMIREL UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCE JOURNAL OF SCIENCE, vol.18, no.2, pp.140-156, 2023 (Peer-Reviewed Journal)