Kaldor'un Birinci Yasası Çerçevesinde Sanayileşme ve Büyüme İlişkisi


Creative Commons License

Sarıdoğan H. Ö.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.5, pp.1489-1496, 2020 (Peer-Reviewed Journal)