Psychometric Properties of Science Items Comprehension Test


Creative Commons License

ŞEKERCİOĞLU G., BAYAT N., Bakir S.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.176, pp.447-455, 2014 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 176
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.15390/eb.2014.3692
  • Journal Name: EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.447-455
  • Keywords: Reading comprehension, Inference, Science achievement, SBS, Test development
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

This study aimed to develop Science Items Comprehension Test (SICT), which can be used for the purpose of measuring to what extent students can understand the written content involving 8th grade science items of SBS (national placement test), and determine its psychometric properties. In this survey study, 259 eighth grade students enrolled in elementary schools in Antalya constituted the participants. SICT was developed with thirty reading comprehension items with science items of SBS implemented in 2012 and 2013. Field experts’ opinions were asked and necessary corrections were made based on experts’ feedbacks. In order to determine psychometric properties of instrument, exploratory and confirmatory factor analyses were carried out with data collected from the research group. In accordance with factor analyses and results related to item discrimination, nine items were excluded from instrument, and the instrument took its final form with twenty one items. Results of exploratory and confirmatory factor analyses revealed that within the scope of single-factor structure, construct validity is high for target characteristics to be measured. In addition, reliability of scores acquired with SICT is high with regard to internal consistency.

Bu araştırmada 8. sınıf SBS fen bilgisi maddelerinden oluşan yazılı içeriği öğrencilerin ne düzeyde anlayabildiğini ölçme amacıyla kullanılabilecek Fen Maddelerini Anlama Testi’nin (FEMAT) geliştirilmesi ve psikometrik niteliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde yürütülen bu araştırmanın katılımcılarını Antalya’da 8. sınıfta öğrenimine devam eden 259 öğrenci oluşturmuştur. 2012 ve 2013 yıllarında uygulanan SBS Fen bilgisi maddelerinden otuzu okuduğunu anlama maddelerine dönüştürülerek FEMAT geliştirilmiştir. Araç ilgili alanlardaki uzmanların görüşlerine sunulmuş ve uzmanlardan alınan geribildirimler doğrultunda gerekli düzeltmeler yapılarak uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Çalışma grubundan elde edilen veri seti üzerinden aracın psikometrik niteliklerini belirlemek amacıyla yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile madde ayırt ediciliklerine ilişkin bulgular doğrultusunda dokuz maddenin araçtan çıkarılmasına karar verilmiş ve aracın yirmi bir maddelik nihai hali elde edilmiştir. Yapılan analizlerin ardından açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen tek faktörlü yapı için aracın ölçmeyi amaçladığı özellik doğrultusunda yapı geçerliliğinin yüksek olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca FEMAT’tan elde edilen puanların iç tutarlılık açısından güvenilirliğinin yüksek olduğu ifade edilebilir.