İbrahim Hakkı Paşa The Ministry of Education and His Contribution to The History of Turkish Education


Creative Commons License

Saatçı Ata M. B.

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.8, pp.297-317, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İbrahim Hakkı Paşa is one of the important figures in the history of Turkish Education. In the first months of the Second Constitutional Monarchy period, he served as the Minister of Education twice for less than three months. İbrahim Hakkı Paşa, who was considered more successful in teaching than all his other duties, was not considered as successful as his teaching at the Ministry of Education. At the beginning of the Second Constitutional period, education policies were carried out with the aim of improving the current situation before the system was renewed. However, İbrahim Hakkı Paşa gave importance to improving the functioning of the Ministry of Education during his short-term Ministry of Education. In the first term, he did more effective work in the Ministry of Education than in the second term. Issues such as efficiency, continuity, solidarity, and quality improvement in education-related works were emphasized. Efforts were made to improve books and libraries. During the second Ministry of Education, which lasted for 18 days, the current economic and political problems were effective enough to cause his resignation. This study aims to reveal the contribution of İbrahim Hakkı Paşa to the history of Turkish education by evaluating the Ministry of Education, which was considered to be less important than his other duties.

İbrahim Hakkı Paşa Türk Eğitim tarihinin önemli isimlerinden birisidir. II. Meşrutiyet döneminin ilk aylarında iki kez görev aldığı Maârif Nâzırlığını üç aydan daha kısa süre yürütmüştür. Öğretmenlikte diğer tüm görevlerinden daha başarılı kabul edilen İbrahim Hakkı Paşa’nın Maârif Nâzırlığı öğretmenliği kadar başarılı kabul edilmemiştir. II. Meşrutiyet döneminin başlarında eğitim politikaları, sistemi yenilemekten önce var olanı geliştirmek amacıyla yürütülmüştür. Bununla beraber İbrahim Hakkı Paşa kısa süren Maârif Nâzırlığı döneminde Maârif Nezâretinin işleyişini iyileştirmeye önem vermiştir. İlk dönem Maârif Nâzırlığında ikinci döneminden daha etkin işler yapmıştır. Eğitim ile ilgili işlerde verimlilik, süreklilik, dayanışma, niteliği arttırma gibi konular üzerinde durulmuştur. Kitaplar ve kütüphanelerin iyileştirilmesine çalışılmıştır. 18 gün kadar süren ikinci Maârif Nâzırlığı döneminde mevcut ekonomik ve siyasi sorunlar istifasına neden olacak kadar etkili olmuştur. Bu çalışmada, İbrahim Hakkı Paşa’nın diğer görevlerinden daha az önemsenmiş olan Maârif Nâzırlığının değerlendirilmesi ile Türk eğitim tarihine katkısını ortaya koymak amaçlanmaktadır