Gazetecilerin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Sosyal Medyada Etik Gözetimi: Antalya İli Örneği


KARADUMAN M., AKBULUTGİLLER B.

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.2, no.3, pp.906-925, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

1