Sezaryanlarda farklı bölgesel anestezi yöntemlerinin hemodinamik etkiler ve postoperatif analjezik tüketimi yönünden karşılaştırılması.


BOSTANOĞLU N., ARICI A. G., ERMAN AKAR M., KARSLI B., Zorlu G.

Türkiye Klinikleri ve Obstetri Dergisi, vol.14, pp.200-206, 2004 (Peer-Reviewed Journal)