Essential oil components of some Lagoecia cuminoides L. populations in Antalya/Türkiye


elmasulu s., cinar a., çınar o.

Biological Diversity and Conservation, vol.16, no.2, pp.114-119, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The genus Lagoecia, which is in the Umbelliferae family, is represented by L. cuminoides, the only species belonging to the genus, in the natural flora of our country. L. cuminoides, an annual herbaceous plant, blooms in April–June and spreads at altitudes from sea level to 1100 m. Known as "wild cumin", the essential oil of the plant is rich in the compound thymol. It is known that the plant, which was used in the past instead of cumin, has various medicinal uses, including as an analgesic for toothache, an anti-epileptic, and a repellent for bile stones. In addition, the plant is consumed as tea in the regions where it spreads. The essential oil components of essential oils obtained by water distillation from samples collected from three different locations representing the west (Kemer), center (Aksu), and east (Alanya) of Antalya were analyzed by GC/-MS-FID. According to the results, the essential oil yields were 1.66%, 0.47%, and 0.93% for Kemer, Aksu, and Alanya, respectively. Thymol, the main component of essential oils, was detected at 89.57%, 83.54%, and 72.55% for Kemer, Aksu, and Alanya, respectively. Other notable essential oil components were identified as cymene (4.66, 5.29, and 7.39%) and terpinene (3.74, 7.24, and 14.97%).
Umbelliferae ailesinde yer alan Lagoecia cinsi ülkemiz doğal florasında cinse ait tek tür olan L. cuminoides ile temsil edilmektedir. Tek yıllık otsu bir bitki olan L. cuminoides ülkemizde Nisan-Haziran aylarında çiçeklenmekte ve deniz seviyesinden 1100 m yüksekliklere kadar yayılış göstermektedir. Yabani kimyon olarak adlandırılan bitkinin uçucu yağında ana bileşen olarak yüksek miktarda thymol bulunmaktadır. Geçmişte kimyon yerine kullanılan bitkinin diş ağrısında bir çeşit analjezik olarak, anti-epileptik ve safra taşı önleyici ilaç olarak kullanılmasının yanısıra yayılış gösterdiği yerlerde çay olarak tüketiminin olduğu da bilinmektedir. Antalya’nın batı (Kemer), merkez (Aksu) ve doğusunu (Alanya) temsil eden üç farklı lokasyondan toplanan örneklerden su distilasyonu ile elde edilen uçucu yağlara ait uçucu yağ bileşenlerinin GC/-MS-FID ile analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre uçucu yağ verimleri 1.66 (Kemer), 0.47 (Aksu) ve 0.93 % (Alanya) ve uçucu yağ ana bileşeni thymol ise sırasıyla 89.57, 83.54 ve 72.55, % oranlarında tespit edilmiştir. Dikkat çeken diğer uçucu yağ bileşenleri ise sırasıyla cymene için (4.66, 5.29 ve 7.39%) ve γ-terpinene için (3.74, 7.24 ve 14.97%) olarak belirlenmiştir.