Hizmet Yönelimliliğin Yaşam Tatminine Etkisinde Girişimciliğin Aracılık Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma


BOZ H., ALAN H.

Üniversite Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.196-204, 2022 (Peer-Reviewed Journal)